Part-time Faculty


Chao-Chin Li

Kuo-Hsin Huang

A-Fu Kao

Shin-Tsan Lee


Chih-Lung Yeh

Wei-Shin Lin

Hung-Chen Chen

Sung-Ching Chang


Chung-Kuang Tao

Chia-Hung Chiang

Hsuan-Ying Ho

Jung-Yi Pai


Wei-Ming Chung

Cheng-Lung Tang

Chun-Yen Wu

Chun-Han Chou


Yi Chang

Yi-Chieh Wen

Ming-Yen Chien

Yi-Ching Lin


Kai-Ping Liu

Jia-Hao Zhang

Zhi-Ping Chen

Pin-Yu Yeh